Wending Consultants • Daniel Stalpertstraat 90-hs
1072 XL • Amsterdam • Tel./Fax: 020 6723417
Rabobank 1394.53.016 • info@wendingconsultants.nl

Activiteiten


Door de diversiteit in de achtergronden van onze consultants is Wending Consultants in staat een breed spectrum van projecten te begeleiden en adviseren, op inhoudelijk -, proces- en  procedureniveau. Zowel groepen als individuen kunnen vraagstukken aan ons voorleggen.

De werkwijze van Wending Consultants is gericht op metaprocessen, op onderliggende patronen in samenwerkingskwesties en relationele verhoudingen. Vanuit onze bestuurlijke ervaring stimuleren wij reflectie op deze patronen en het verbinden van personen en processen. Daardoor kan (zelf-)vertrouwen herstellen en groei plaats vinden.

In de benadering van vraagstukken gaan wij de ‘harde kanten’ niet uit de weg. Wij streven naar de benoembaarheid van kwesties en werken oplossingsgericht.


Aandachtsgebieden

Onze ondersteuning richt zich op de volgende vraagstukken en beleidsgebieden:

• Organisatie- en managementontwikkeling
• Onderzoek en beleidsontwikkeling
• Projectmanagement

• Conflictbemiddeling
• Vraagstukken van cultuur en identiteit
• Wisselwerking tussen medewerker, professional,
   leider/manager en klant/cliënt

• Relatie tussen wonen, welzijn en zorg voor
   verschillende doelgroepen
• Vermaatschappelijking van de zorg
• Integrale kwaliteitszorg

• Individuele begeleiding / coaching


Steun aan minder ontwikkelde landen

Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en kennis willen wij ook projecten in minder ontwikkelde landen ondersteunen. Dat gebeurt op basis van een verzoek van mensen uit die landen en in opdracht van donoren. Adviseurs van Wending Consultants oriënteren zich ter plekke op de vraag of probleemstelling. In het uitwerken van een probleemoplossing wordt gebruik gemaakt van onze netwerken.